Finał Szkolnego Konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie
15 grudnia 2015 r.