Wyjazd uczniów i nauczycieli na przesłuchania uczestników XVII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego do Warszawy - 5.10.2015 r.