Piknik organizacji pozarządowych
19 września 2015 r.