Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych
27 września 2014 r.