Spotkanie z muzykiem ludowym Józefem Brodą
oraz pianistą Januszem Kohutem
19 listopad 2013 r.