Akademia z okzaji Dnia Edukacji Narodowej
13 pażdziernik 2011 r.