Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej
z Ostroga (Ukraina) 9 czerwiec 2011 r.