Uroczystość nadania imienia Sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego
w Oświęcimiu - 26 listopada 2019 r.