Zakończenie remontu dziedzińca oraz placu zaplecza szkoły, w ramach konkursu:
"Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 2018"