Termomodernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Oświęcimiu - stan na 30 kwietnia 2018 r.