Termomodernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Oświęcimiu - stan na 26 marca 2018 r.