Termomodernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Oświęcimiu - stan na 27 lutego 2018 r.