Termomodernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Oświęcimiu - stan na 18 stycznia 2018 r.