Termomodernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Oświęcimiu - stan na 15 listopada 2017 r.